آثار استاد

ادبیات عاشیق‌ها

مقالات و نقدها

اسلام احکامی

ترجمه ها

امثال لقمان

تصحیح و تدوین

بولبول حکایه‌سی

مقالات و نقدها

پیرامون صحاح الفرس

مقالات و نقدها

تازی سرایان آذربایجان

مقالات و نقدها

تبریز زادگاه صائب

مقالات و نقدها

تغزل نظامی گنجوی

مقالات و نقدها

تۆرکمن حاققیندا

مقالات و نقدها

چیل مایدان

تألیفات

خاستگاه بکتاشی‌گری

مقالات و نقدها

خلاصه قانون کار

تصحیح و تدوین

دیوان ترکی سلطان ولد

مقالات و نقدها

زبان مادری

مقالات و نقدها

سایالار

تألیفات

سایاها (سایالار)

مقالات و نقدها

سنن منظومه در شعر کردی

مقالات و نقدها

شاعر خنده‌های تلخ

مقالات و نقدها

صناعت در موسیقی

مقالات و نقدها

عاشیقلار

تألیفات

فلسفه نه‌دیر؟

مقالات و نقدها

قصه‌های کچل

تألیفات

قوش دیلی و منطق الطیر

مقالات و نقدها

قیسسا سؤزلر

ترجمه ها

کیچیک شعرلر

تألیفات

مجموعه - 1

تألیفات

محاکمة اللغتین

تصحیح و تدوین

نصاب اعتماد

تصحیح و تدوین

نقد و معرفی حبیب ساهر

مقالات و نقدها

نقد و معرفی صمد وورغون

مقالات و نقدها

هفت پیکرنظامی گنجوی

مقالات و نقدها

یورد غزللری

تألیفات

یونس امره حاققیندا

مقالات و نقدها

فهرست آثار